مافیای واردات ماشین آلات

اگر بخواهیم صنعت پلیمر داشته باشیم و نه کارخانه پلیمر باید به دغدغه های ماشین سازان توجه کنیم ️به دلیل ساختارهای پیچیده ای که ما داریم ما فولاد را از بورس کالا می خریم همیشه رقابت وجود دارد وقتی می پرسیم چرا ماشین الات پلیمری در داخل گران تر است چون آنها با ارز ۵۵ […]

اگر بخواهیم صنعت پلیمر داشته باشیم و نه کارخانه پلیمر باید به دغدغه های ماشین سازان توجه کنیم
🔸️به دلیل ساختارهای پیچیده ای که ما داریم ما فولاد را از بورس کالا می خریم همیشه رقابت وجود دارد وقتی می پرسیم چرا ماشین الات پلیمری در داخل گران تر است چون آنها با ارز ۵۵ تومان خرید می کنند
🔹️پایین امدن میزان تشکیل سرمایه، نتیجه ی پیش اظهاری است. ما قوانین گذاشته ایم که همیشه برای آنها راه میانبری وجود دارد.
🔸️ حاصل حدف معافیت مالیات وارات ماشین الات باعث شده که صنعت پلیمر ۸۰ درصد ربات های صنعتی آن ساخت داخل شدند.
🎤 صحبت های دکتر سعید ترکمان رییس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در پنل «سیاستهای توسعه صنعت ساخت داخل ماشین آلات صنعتی و چالش های سیاست گذاری در سطح ملی»