مجامع عمومی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نوبت دوم موکول شد

مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن روز شنبه 28 خرداد تشکیل و به دلیل عدم حد نصاب شرکت کنندگان به نوبت دوم موکول شد. به گزارش اینپیا، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، مجامع عمومی عادی بطور فوق […]

مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن روز شنبه 28 خرداد تشکیل و به دلیل عدم حد نصاب شرکت کنندگان به نوبت دوم موکول شد.

به گزارش اینپیا، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده انجمن امروز شنبه 28 خرداد1401 در محل هتل المپیک تهران با حضور ناظران وزارت کار و اتاق بازرگانی ایران تشکیل و با حضور ۱۰۷ تن از مجموع ۲۲۸ عضو انجمن به حد نصاب نرسید.
شایان ذکر است ، نوبت دوم این مجامع از طریق رسانه های رسمی انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.