گفتگوی کوتاهی با جناب دکتر توسلی

مجلس چه حمایتی از صنعت بازیافت میتواند انجام دهد؟

گفتگوی کوتاهی با جناب دکتر توسلی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در غرفه انجمن ملی در پنجمین نمایشگاه بازیافت و ماشین الات وابسته

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با این ظرفیت خیلی بهتر از دولت می‌تواند در این موضوع ورود کند شرکت ها را بکار بگیرد ما نیز از او حمایت می‌کنیم