مجموعه پیشنهادهای بخش‌خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه 1402 منتشر شد

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه 1402 را منتشر کرد. در این گزارش تبصره‌های لایحه بودجه در موضوعاتی نظیر نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها، تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی، عوارض […]

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه 1402 را منتشر کرد. در این گزارش تبصره‌های لایحه بودجه در موضوعاتی نظیر نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها، تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی، عوارض مالیات، صنعت معدن و ارتباطات، آب و کشاورزی، قضایی، انتظامی و دفاعی، هدفمندسازی یارانه‌ها، برق انرژی، تولید و بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی ارائه شده است.

از میان مجموعه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، موارد مرتبط با کلیات لایحه بودجه پیشنهادی، در گزارش مستقلی با عنوان «لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی» منتشر شده است. لذا در این گزارش صرفاً آن دسته از نظرات و پیشنهادهایی که دارای ماهیت بودجه‌­ای بوده، به واسطه اجرای آن تکالیف مجزایی بر بخش خصوصی تحمیل نشده و هزینه­ گسترده‌­ای­ به دولت تحمیل نمی‌‎شود با ذکر مرجع پیشنهاد دهنده، ارائه شده است. این پیشنهادها در موقع رسیدگی به بودجه در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ها ارسال شده است.

 

متن کامل «مجموعه پیشنهادهای بخش‌خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه 1402» را اینجا بخوانید.