محصول pvc-s57 بدون سقف سهمیه بهین‌یابی

براساس اعلام مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با توجه به آمار معاملات محصول pvc-s57 در بورس کالا، تجمیع سهمیه خرید این محصول تا اطلاع ثانوی به صورت بدون سقف سهمیه بهین‌یاب اصلاح می‌شود. دانلود فایل

براساس اعلام مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با توجه به آمار معاملات محصول pvc-s57 در بورس کالا، تجمیع سهمیه خرید این محصول تا اطلاع ثانوی به صورت بدون سقف سهمیه بهین‌یاب اصلاح می‌شود.

دانلود فایل