نام و نام خانوادگی

 محمد رضا داورپناه فخر

تاریخ تولد

01/11/1326

تحصیلات

فوق دیپلم

نام شرکت

تولیدی تهران دلتا

تاریخ تاسیس شرکت

1379

تعداد پرسنل

35