محمد رضا داورپناه فخر

نام و نام خانوادگی  محمد رضا داورپناه فخر
تاریخ تولد 01/11/1326
تحصیلات فوق دیپلم
نام شرکت تولیدی تهران دلتا
تاریخ تاسیس شرکت 1379
تعداد پرسنل 35