محمد رضا داورپناه فخر

نام و نام خانوادگی  محمد رضا داورپناه فخر
تاریخ تولد ۰۱/۱۱/۱۳۲۶
تحصیلات فوق دیپلم
نام شرکت تولیدی تهران دلتا
تاریخ تاسیس شرکت ۱۳۷۹
تعداد پرسنل ۳۵