مدیر ایران پلاست: امکان اختصاص فضای جدید نمایشگاهی برای جانمایی گروه محصولات

ایوب بنوی رییس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از ادامه تلاش ها برای افزایش فضای ایران پلاست پانزدهم خبر داد. به گزارش اینپیا به نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست؛ ایوب بنوی مدیر نمایشگاه ایران پلاست از تلاش های مجدانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان […]

ایوب بنوی رییس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از ادامه تلاش ها برای افزایش فضای ایران پلاست پانزدهم خبر داد.

به گزارش اینپیا به نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست؛ ایوب بنوی مدیر نمایشگاه ایران پلاست از تلاش های مجدانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برای جبران حداکثری فضای کاهش یافته در این دوره ایران پلاست خبر داد.

مدیر نمایشگاه پانزدهم گفت: همانطور که مشارکت کنندگان در جریان هستند، به دلیل انتقال نمایشگاه ها به نیمه دوم سال (به دلیل پیک های پاندمی کرونا) و تراکم شدید و همزمانی ایران پلاست با دو نمایشگاه دیگر متاسفانه  فقط ۱۸۰۰۰ متر فضا در اختیار نمایشگاه ایران پلاست قرار گرفت.

با اینحال همه تلاش بر این بود تا با مدیریت فضا، بیشترین مشارکت حاصل شود و تعداد بیشتری از شرکت ها بتوانند در سالن های نمایشگاه جانمایی شوند.

تقاضای 50 تا 60 هزار متری پیش ثبت نام امسال، موید این نکته بود که درخواست فضاهای چند صد متری حتی به شیوه دوره های قبل میسر نیست. هر چند توانسته ایم طی مذاکراتی مفصل این تضمین را بگیریم که سال آینده کل سالن های مرکز نمایشگاهی تهران در اختیار ایران پلاست قرار خواهد گرفت.

رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افزود: به موازات این مدیریت فضا، رایزنی ها برای افزایش سالن های در اختیار نمایشگاه ادامه پیدا کرد و نهایتا موافقت ضمنی جلب شد تا فضایی، صرفا برای جانمایی گروه محصولات اختصاص یابد.

ایوب بنوی همچنین گفت: امسال از طریق تعامل با تشکل ها نتیجه خوبی در واگذاری غرفه ها داشتیم.

نمایشگاه ایران پلاست 18 تا 21 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا خواهد بود.