مصوبات جلسه صد و پانزدهمین کمیته تخصصی پتروشیمی

در این جلسه در خصوص اتصال سامانه ای شرکت بازرگانی پتروشیمی به سامانه بهین یاب مقرر شد با تاکید بر اجرای شیوه نامه عاملین توزیع در دستورالعمل تنظیم بازار به شماره60/233901 مورخ 1399/10/01  و پیرو بند 4 صورتجلسه 98 کمیته، ادامه فعالیت خرید شرکت مذکور از طریق سامانه بورس کالا انجام شود.   همچنین پیرو […]

در این جلسه در خصوص اتصال سامانه ای شرکت بازرگانی پتروشیمی به سامانه بهین یاب مقرر شد با تاکید بر اجرای شیوه نامه عاملین توزیع در دستورالعمل تنظیم بازار به شماره60/233901 مورخ 1399/10/01  و پیرو بند 4 صورتجلسه 98 کمیته، ادامه فعالیت خرید شرکت مذکور از طریق سامانه بورس کالا انجام شود.

 

همچنین پیرو بند 5 صورتجلسه 112 کمیته مقرر گردید کف عرضه گرید فیلم پلی پروپیلن به همان رقم 1500 تن هفتگی باز گردد. و پیرو بند 3 صورتجلسه 113 کمیته، محل تامین افزایش کف عرضه گرید منسوج نبافته ( 700 تن هفتگی) در جلسه بعدی با حضور ذینفعان و دفتر تخصصی مربوطه بررسی و مشخص شود.

 

همچنین پیرو بند 4 صورتجلسه 106 کمیته مقرر شد مجددا عرضه تلفیقی گرید فیلم پلی پروپیلن در دستور کارقرار گیرد.

 

بر اساس مصوبات این جلسه پیرو بند 3 صورتجلسه 114 کمیته در خصوص واردات و عرضه تلفیقی 2EH مقرر گردید مقدار هفتگی 1700 تن (1100 تن داخلی و 600 تن وارداتی) به عنوان کف عرضه تلفیقی توسط پتروشیمی شازند( با توجه به استعلام پروفرما و ثبت سفارش 13 هزار تن انجام شده ) از ابتدای آذرماه تا پایان فروردین 1403 انجام گیرد. قیمت وارداتی اعلام شده شرکت پتروشیمی شازند توسط انجمن های مصرف کننده حاضر مورد تایید قرار گرفت.

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید