مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

ه گزارش اینپیا، مصوبات این جلسه به شرح زیر است:   موارد مشمول تجمیع سهمیه و یا غیر بهین یاب شدن بر اساس تبصره ۶ ماده ۶ دستورالعمل تنظیم بازار به شماره ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ صرفا جهت مصرف در فرآیند تولید محصول می باشد و فروش و واگذاری محصولات خریداری شده در بازار ممنوع و قابل […]

ه گزارش اینپیا، مصوبات این جلسه به شرح زیر است:

 

موارد مشمول تجمیع سهمیه و یا غیر بهین یاب شدن بر اساس تبصره ۶ ماده ۶ دستورالعمل تنظیم بازار به شماره ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ صرفا جهت مصرف در فرآیند تولید محصول می باشد و فروش و واگذاری محصولات خریداری شده در بازار ممنوع و قابل رسیدگی مطابق مفاد ماده ۸ دستورالعمل تنظیم بازار است.

 

تفکیک عرضه استایرن منومر برای تولید کنندگان پلی استایرن و رزین به ترتیب با نسبت ۸۵٪ – ۱۵٪ مورد تصویب قرار گرفت. اصلاح این روند با توجه به نتایج اجرا با پیشنهاد NPC و با تأیید کمیته انجام خواهد شد.

 

در خصوص نامه شماره ۶۰/۲۵۹۶۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت مقرر گردید گزارشی در مورد صدور پروانه بهره برداری بر اساس واردات برای مصرف کنندگان استایرن منومر به کمیته ارایه گردد.

 

با ارائه گزارش معاونت امور صنایع وزارت صمت اصلاح سهمیه بندی PVC-S60 برای کلیه مصرف کنندگان (لوله اتصالات) انجام شده و اصلاحات مجدد بر اساس نیاز واقعی واحدهای تولیدی با اعلام کتبی آنها توسط معاونت امور صنایع و اتاق بازرگانی انجام شود.

 

مقرر شد کد ویژه گرید PVC-S57 در سهمیه بندی به تفکیک گرید توسط معاونت امور صنایع لحاظ شده و اعمال گردد.

 

مقرر شد به منظور تکمیل حداقل تعداد ۲۰ عضو بهین یابی جهت تعاونی های تأمین نیاز تمدید مهلت به مدت ۶ ماه انجام شود. (تا پایان خرداد ۱۴۰۰)

 

واردات نرمال بوتانول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی مشروط به عرضه و فروش در بورس مورد تصویب قرار گرفت.

 

با توجه به اولویت تأمین نیاز بازار داخلی و التهاب موجود بازار PET انجام صادرات با تأیید NPC مورد تصویب قرار گرفت.