معرفی خدمات صندق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حوزه صادرات شرکت‌‎های دانش‌بنیان

مرضیه شاهوردی، مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در دومین روز همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری به معرفی خدمات حمایتی صندوق در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت و گفت: توانمندسازی صادراتی، شبکه سازی صادراتی و تأمین مالی صادراتی 3 حوزه اصلی بسته های حمایتی است. حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای صادراتی، […]

مرضیه شاهوردی، مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در دومین روز همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری به معرفی خدمات حمایتی صندوق در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان پرداخت و گفت: توانمندسازی صادراتی، شبکه سازی صادراتی و تأمین مالی صادراتی 3 حوزه اصلی بسته های حمایتی است.

حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای صادراتی، حفاظت از مالکیت فکری از جمله حمایت های صندوق در حوزه توانمندسازی صادراتی است و هماهنگی برای اموری مثل حضور مستقل در نمایشگاه‌های خارجی از دیگر خدمات این صندوق برای شرکت‌هاست.

برای دانلود فایل ارائه کلیک کنید