مقایسه صادرات اقلام پتروشیمی فروردین سال 96 و 95 منتشر شد

به گزارش اینپیا، این گزارش که توسط بهناز کاموسی، رییس گروه محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت تهیه شده است. گزارش یاد شده به شرح زیر است:

به گزارش اینپیا، این گزارش که توسط بهناز کاموسی، رییس گروه محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت تهیه شده است.

گزارش یاد شده به شرح زیر است: