نامه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری به وزیر صمت

نامه محمدرضا شاکری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری به سید رضا فاطمی امین، وزیر سنعت، معدن و تجارت پیرامون ارائه پیشنهادات برای ارتقای صنایع دانلود فایل

نامه محمدرضا شاکری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری به سید رضا فاطمی امین، وزیر سنعت، معدن و تجارت پیرامون ارائه پیشنهادات برای ارتقای صنایع

دانلود فایل