نامه رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری به رئیس جمهوری

نامه محمدرضا شاکری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری به رئیس جمهوری پیرامون موضوعات مرتبط با صنعت ماشین‌سازی کشور دانلود فایل

نامه محمدرضا شاکری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری به رئیس جمهوری پیرامون موضوعات مرتبط با صنعت ماشین‌سازی کشور

دانلود فایل