نامه اتاق بازرگانی تهران در خصوص تمدید اعمال تخفیف ۵۰ درصد در هزینه صدور GTIA

ابلاغیه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص نامه اتاق بازرگانی تهران در خصوص تمدید اعمال تخفیف ۵۰ درصد در هزینه صدور GTIAتا تاریخ 1401/05/10 دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص نامه اتاق بازرگانی تهران در خصوص تمدید اعمال تخفیف ۵۰ درصد در هزینه صدور GTIAتا تاریخ 1401/05/10

دانلود فایل پیوست