نامه دکتر جهرمی به آقای غلامی در خصوص مشکلات مربوط به کمبود خوراک و کاتالیست

نامه دکتر جهرمی به آقای غلامی در خصوص مشکلات مربوط به کمبود خوراک  vcm و کاتالیست گرید s57  محصول پی وی سی دانلود فایل پیوست 

نامه دکتر جهرمی به آقای غلامی در خصوص مشکلات مربوط به کمبود خوراک  vcm و کاتالیست گرید s57  محصول پی وی سی

دانلود فایل پیوست