نبض بازار محصولات پتروشیمی در معاملات امروز (دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸)

نبض بازار محصولات پتروشیمی در معاملات امروز (دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸)         گریدهای زیر روی قیمت پایه معامله شدند پلی پروپیلن نساجی Z30S/ مارون پلی پروپیلن نساجی HP552R/ مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F/ مارون پلی پروپیلن نساجی   HP552R/ جم پلی پروپیلن شیمیایی 440G/ جم پلی پروپیلن نساجی Z30S/ شازند پلی پروپیلن نساجی 552R/ شازند پلی پروپیلن فیلم […]

نبض بازار محصولات پتروشیمی در معاملات امروز (دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸)

 

 

 

 

گریدهای زیر روی قیمت پایه معامله شدند

پلی پروپیلن نساجی Z30S/ مارون

پلی پروپیلن نساجی HP552R/ مارون

پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F/ مارون

پلی پروپیلن نساجی   HP552R/ جم

پلی پروپیلن شیمیایی 440G/ جم

پلی پروپیلن نساجی Z30S/ شازند

پلی پروپیلن نساجی 552R/ شازند

پلی پروپیلن فیلم HP525J/ نوید زرشیمی

پلی وینیل کلراید S65/ اروند

 

گریدهای زیر کمتر از ۱۰ درصد رقابت داشتند

پلی پروپیلن نساجی C30S/ مارون/ کف : 11670 تومان/ سقف : 11880 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی 510L/ جم/ کف : 11523 تومان/ سقف : 11753 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 

پلی پروپیلن شیمیایی 548R/ جم/ کف : 14203تومان/ سقف : 14290 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی 440L/ جم/ کف : 13060 تومان/ سقف : 13370 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی وینیل کلراید S60/ بندرامام/ کف : 9249 تومان/ سقف : 9290 تومان/ درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه

پلی پروپیلن نساجی 552R/ شازند/ کف : 11402 تومان/ سقف : 11420 تومان/ درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه

پلی پروپیلن شیمیایی MA 515/ نوید زرشیمی/ کف : 12690 تومان/ سقف : 12830 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548/ نوید زرشیمی/ کف : 13291 تومان/ سقف : 13313 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید 6834/ اروند/ کف : 9611 تومان/ سقف : 9778 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102/ رجال/ کف : 11560 تومان/ سقف : 11883 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 1درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102/ رجال/ کف : 11506 تومان/ سقف : 11612 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی وینیل کلراید S65/ اروند/ کف : 8773 تومان/ سقف : 8852 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی SF060/ پلی نار/ کف : 11622 تومان/ سقف : 11767 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510/ نوید زرشیمی/ کف : 11402 تومان/ سقف : 11489 تومان/ درصد رقابت ناچیز نسبت به قیمت پایه

 

گریدهای زیر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رقابت داشتند

 

پلی وینیل کلراید S57/ آبادان/ کف : 11923 تومان/ سقف : 12202 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332/ نوید زرشیمی/ کف : 14899 تومان/ سقف : 16211 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340 /نوید زرشیمی/ کف : 15840 تومان/ سقف : 15901 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R/ شازند/ کف : 14459 تومان/ سقف : 14888 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

 

گریدهای زیر بیش از ۳۰ درصد رقابت داشتند

 

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230/ نوید زرشیمی/ کف : 18370 تومان/ سقف : 18590 تومان/ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 42 درصد