نتیجه پایش کف عرضه محصولات پتروشیمی در یک ماه اخیر اعلام شد

به گزارش اینپیا؛ بر اساس گزارش دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دلایل عدم رعابت کف عرضه محصولات پتروشیمی در بازه زمانی 21 مرداد ماه تا 18 شهریور ما 1401 اعلام شد. بر این اساس عدم رعایت کف عرضه محصول TDI به دلیل تعمیرات و لزوم ایفای تعهدات قبلی شرکت پتروشیمی کارون […]

به گزارش اینپیا؛ بر اساس گزارش دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دلایل عدم رعابت کف عرضه محصولات پتروشیمی در بازه زمانی 21 مرداد ماه تا 18 شهریور ما 1401 اعلام شد.

بر این اساس عدم رعایت کف عرضه محصول TDI به دلیل تعمیرات و لزوم ایفای تعهدات قبلی شرکت پتروشیمی کارون بوده و عدم رعایت کف عرضه پلی‌پروپیلن فیلم، به دلیل کاهش خوراک دریافتی شرکت پتروشیمی رجال اعلام شد.

همچنین رعایت نشدن کف عرضه پلی وینیل کلراید S57 وS65 به دلیل تعمیرات پتروشیمی آبادان، دی اتیل گلایکول به دلیل تعمیرات اساسی در واحد اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون، مخلوط زایلین به دلیل کاهش تولید ناشی از مشکلات فنی پتروشیمی اصفهان بوده و عدم رعایت کف عرضه دی اتیل هگزانول به دلیل عدم واردات دی اتیل هگزانول در دو هفته ابتدایی تاریخ مذکور عنوان شده است.

برای مشاهده جدول میزان عرضه محصولات ذکر شده بر لینک زیر کلیک کنید:

عدم رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی در بازه زمانی 21 مرداد تا 18 شهریور 1401