دوره آموزشی ویژه نمایشگاه بازیافت

نحوه تولید گرانول صادراتی

دکتر فاطمه ارشادی پنجمین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران