تغییر شیوه محاسبه گازبها و افزایش برابری قیمت گاز صنعتی؛ فشاری تازه بر گرده تولیدکنندگان

به گزارش اینپیا، از ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری شیوه محاسبه نرخ گازبهای مصرفی صنعتی تغییر کرد و نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها مبنای محاسبه قرار گرفت. در میان کارخانجات برخی از آن‌ها به دلیل نوع مصرفی که دارند کم مصرف هستند و گاز خانگی مصرف می‌کنند، اما در مقابل آن کارخانه های پرمصرفی […]

به گزارش اینپیا، از ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری شیوه محاسبه نرخ گازبهای مصرفی صنعتی تغییر کرد و نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها مبنای محاسبه قرار گرفت. در میان کارخانجات برخی از آن‌ها به دلیل نوع مصرفی که دارند کم مصرف هستند و گاز خانگی مصرف می‌کنند، اما در مقابل آن کارخانه های پرمصرفی هستند که از گاز ۲PSI استفاده می‌کنند و یا اینکه ایستگاه تقویت فشار دارند.
مطالعه‌ای موردی روی کارخانجاتی است که در صنعت پلاستیک و فولاد فعال هستند و یکی از دو حالت پرفشار را در اختیار داشته‌اند، صورت گرفته است که اعداد و ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد.
در واقع پس از اجرای طرح جدید محاسبه نرخ گازبهای مصرفی از مرداد و شهریور ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که به یکباره یک تغییر جدی رقم خورده و هزینه پرداختی مشترکان افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس با توجه به شناور شدن نرخ محاسبه گازبهای مصرفی که در شیوه جدید انجام شد و مبنای آن خوراک گاز پتروشیمی‌ها است، در هر ماه یک قبض علی‌الحساب براساس نرخ همان ماه صادر شده و در ماه بعد مابه‌التفاوت نرخ جدید در قالب بستانکاری از مشترکان دریافت می‌شود.
در یکی از موارد بررسی صورت گرفته، حاصل جمع ماه به ماه عدد علی‌الحساب به همراه بستانکاری ماه بعدی با یکدیگر جمع شده و بر مترمکعب تقسیم شده است، که در این محاسبه مشاهده شد گازی که در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به قیمت هر مترمعکب ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان محاسبه می‌شده اکنون و بعد از شیوه جدید در ماه دی قیمت آن به نزدیک ۹۰۰ تومان رسیده است، بنابراین نزدیک به ۵ برابر افزایش را در نرخ گازبها برای واحدهای تولیدی مشاهده می‌کنیم.
ضمن اینکه این عدد در بهمن و اسفند سال گذشته ۱۰۰ تومان برای هر مترمکعب بوده است، نرخ گازبها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به ۱۰ برابر افزایش داشته است.
حال سوال مهم این است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع حمایت از تولید داخلی چرا طی یک سال شاهد چنین افزایشی هستیم؟ آن هم در دولتی که شعار حمایت از تولید یکی از مهمترین شعارهای محوری آن بوده است.
این افزایش قریب به ۵۰۰ و ۱۰۰۰ درصدی طی مدت ۱۰ یا ۱۲ ماه گذشته در حالی رقم می‌خورد که در حوزه‌های دیگر افزایش‌ قیمت‌ها کمتر از این بوده است، به عنوان مثال جرایم رانندگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تنها ۵درصد افزایش داشته است و یا نرخ هزینه حمل و نقل درون شهری برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته است. اما درمقابل نرخ بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی در زمستان ۱۴۰۰ یک افزایش نزدیک به ۱۰۰۰ درصدی را نسبت به زمستان ۹۹ تجربه می‌کند.
شاید بهتر باشد اگر دولت قصد واقعی کردن قیمت‌ها را در این بخش دارد، این امر با یک شیب و روند منطقی رقم می‌خورد تا فشار کمتری به بخش تولید وارد شود.