نشست بررسی آخرین تحولات روابط اقتصادی دو کشور ایران و ونزوئلا

نشست بررسی آخرین تحولات روابط اقتصادی دو کشور ایران و ونزوئلا و همچنین رایزنی در خصوص تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران – ونزوئلا دریافت فایل پیوست 

نشست بررسی آخرین تحولات روابط اقتصادی دو کشور ایران و ونزوئلا و همچنین رایزنی در خصوص تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران – ونزوئلا

دریافت فایل پیوست