نشست هم‌اندیشی فرصت‌ها و چالش‌های سال ۱۴۰۱ وزارت صمت برگزار شد

 به گزارش اینپیا، نشست هم اندیشی فرصت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌ های سال ۱۴۰۱ وزارت صمت با حضور منتخبی از برترین واحدهای صنعتی با دکتر سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. توجه به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از جمله سیاست های محوری و راهبردی وزارت صمت در دوره جدید به […]

 به گزارش اینپیا، نشست هم اندیشی فرصت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌ های سال ۱۴۰۱ وزارت صمت با حضور منتخبی از برترین واحدهای صنعتی با دکتر سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

توجه به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از جمله سیاست های محوری و راهبردی وزارت صمت در دوره جدید به شمار می‌رود.