نظرات و پیشنهادات خود را درباره سند الزام آور آلودگی پلاستیک ها ارسال نمائید

با توجه به برگزاری اولین و دومین نشست از سلسله نشست های کمیته مذاکرات سند بین المللی جلوگیری از آلودگی پلاستیکی در کشور های اروگوئه و فرانسه و نیز پیرو برگزاری جلسه پیرامون تهیه بیانیه کشورمان جهت ارائه در نشست INC-3 در کشور کنیا، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با سند […]

با توجه به برگزاری اولین و دومین نشست از سلسله نشست های کمیته مذاکرات سند بین المللی جلوگیری از آلودگی پلاستیکی در کشور های اروگوئه و فرانسه و نیز پیرو برگزاری جلسه پیرامون تهیه بیانیه کشورمان جهت ارائه در نشست INC-3 در کشور کنیا، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با سند الزام آور آلودگی پلاستیک‌ها، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 19 مهر ماه به سرکار خانم سلمانی، دبیر کمیسیون فنی و آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ارسال بفرمائید.

شماره تماس سرکار خانم سلمانی: ۰۹۹۲۱۶۲۴۱۷۸

سند الزام آور آلودگی پلاستیک ها را از فایل های زیر دانلود نمائید

سند آلودگی پلاستیکی

سند آلودگی پلاستیکی2