در چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک ایران مطرح شد

نقشه راه تغییر در صنعت پلیمر

احد ربانی‌دوست، مدیر نوآوری هلدینگ دانا پلیمر در چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، ضرورت تغییر در صنایع پلیمری ایران و مدیریت این تغییرات پرداخت. به گفته برایهمگام شدن با جریان جهانی این صنعت پیاده‌سازی برخی تغییراتضروری است. هرچند ممکن است در این مسیر موانع و مشکلاتی نیز به وجود آید اما […]

احد ربانی‌دوست، مدیر نوآوری هلدینگ دانا پلیمر در چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، ضرورت تغییر در صنایع پلیمری ایران و مدیریت این تغییرات پرداخت. به گفته برایهمگام شدن با جریان جهانی این صنعت پیاده‌سازی برخی تغییراتضروری است. هرچند ممکن است در این مسیر موانع و مشکلاتی نیز به وجود آید اما با تعیین استراتژی و شناخت دقیق و مناسب می‌توان اینتغییرات را به خوبی پیاده‌سازی کرد.

احد ربانی‌دوست، مدیر نوآوری هلدینگ دانا پلیمر در چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، ضرورت تغییر در صنایعپلیمری ایران و مدیریت این تغییرات پرداخت.

او در این رابطه گفت: در سال‌های اخیر در انجمن ملی پلیمر دیدیم که تکنولوژی‌های مختلف و راهکارهای جدیدی برای افزایش بهره‌وری و تولیداتدر صنعت پلیمر ارائه شده است اما همیشه بسیاری از مسائل مناسب حال اقتصاد فعلی کشور نیست و در ایران جواب نمی‌دهد. این موضوع ما را به فکر فرو برد و خواستیم علاوه بر معرفی فرصت‌های جدید بررسی کنیم که اگر استفاده از هر کدام از این فرصت‌ها نیاز به تغییر دارد چگونه اینتغییرات باید انجام شود و یا اینکه چه می‌شود که این تغییرات شکست می‌خورد و یع چه باید کرد تا پیاده‌سازی یک تغییر موفق باشد.

 

عوامل موثر در تغییر

ربانی دوست با اشاره به اینکه عوامل زیادی منجر به تغییرات می‌شود،افزود:به طور کلی مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی و یاسیاست‌های کلان یک منطقه جغرافیایی و یا قوانین جدیدی که وضع می‌شوند یک بنگاه اقتصادی را وا می‌دارند تا تغییری را در خود ایجاد کند. در بسیاری از مواقع هم برای حفظ مزیت رقابتی در یک اقتصاد باز بایدتغییراتی از جنس نوآوری و خلاقیت انجام شود.

مدیر نوآوری هلدینگ دانا پلیمر خاطرنشان کرد: در صنعت پلیمر در سال‌های اخیر کلیدواژه‌های جدید بسیاری را می‌شنویم که می‌توانند به ما سرنخی از یک مسیر بزرگتر بدهد. یکی از روش‌هایی که می‌شود این تغییراترا ایجاد کرد شناسایی مگاترند‌ها در صنعت پلیمر است و ما این فرصت را داریم که خود را با آن‌ها تطبیق دهیم چون در بسیاری از مواقع اینمگاترندها با خود فرهنگ جدیدی می‌آورند و اگر همگام با آن‌ها حرکت نکنیمبه درستی نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.

به گفته ربانی دوست این مگاترندها عبارتند از انقلاب صنعتی ‌چهارم، اقتصاد چرخه‌ای و یا حفاظت از محیط زیست است. در سال‌های اخیرقوانین بسیاری در نقاط مختلف جغرافیایی وضع شده که صنعت پلیمر را محدود می‌کند و هرکدام از این قوانین هم رفتار مصرف کننده را تغییرمی‌دهد و هم بازیگران بازار خودشان را با آن تطبیق می‌‌دهند و خوب است که ما این‌ها را بدانیم و خود را برای این تغییرات آماده کنیم. یکی دیگر از مطالبی که مهم است حفاظت از محیط زیست است.

این فعال صنعت پلیمر گفت: خیلی مواقع هم ما برای حفظ مزیت رقابتی خود تغییر ایجاد می‌کنیم. بعضی مواقع هم نوآوری رقبا ما را مجبور به تغییر میکند. در مجموع صنعت پلیمر با چالش‌های بسیاری مواجه است. در روزهایاخیر هم سرعت تغییر تکنولوژی به قدری زیاد بوده است که کار سخت‌تر می‌شود و ما باید هر چه زودتر فرهنگ تغییریافته را تطبیق بدهیم. از طرف دیگر بحث‌های محیط زیستی باعث می‌شود قوانین بسیاری وضع شود که باید از آن‌ها اگاه باشیم و علاوه بر آن باید مدیریت تغییرات را بلد باشیم.

 

شکست در پیاده‌سازی تغییر

ربانی دوست با اشاره به اینکه تغییر سه جزء اصلی دارد، تاکید کرد: افراد یک سازمان، فرایند و فرهنگ افراد در سازمان سه جزء اصلی تغییر را شامل می‌شود. این تغییرات می‌توانند از پیش تعیین شده و برنامه‌ریزی شده باشد. گاهی برنامه‌ریزی می‌کنیم زودتر از موعد مقرر تغییر را انجام دهیم. بعضیمواقع هم به دلیل کمبود وقت به اضطرار تغییر را انجام می‌دهیم و گاهیمتضرر می شویم چون به خوبی مدیریت تغییر را شناسایی نکرده‌ایم.

او خاطرنشان کرد: این تغییرات نیز می‌توانند تغییرات بسیار کوچکی در یکسازمان باشند یا بسیار بزرگ. همه هم در سطوح مختلف اتفاق می‌افتد و می‌توانند در یک بازه زمانی انجام شود و یا ادامه یابد تا منجر به یک فرهنگ شود. در مجموع در تغییر دو موضوع مهم است. یکی اینکه چرا خیلی مواقع تغییرات منجر به شکست می‌شود و اینکه ببینیم چگونه باید تغییرات را مدیریت کرد. گاهی تیم انگیزه خود را از دست می‌دهد، گاهی بر شکست‌هایقبلی تاکید می‌شود، بازی‌های سیاسی، تبانی تیم‌های مختلف و ‌.. از مهم‌ترین دلایل شکست تغییرات است. اما مهم ترین دلیل شکست تغییراتعدم برقراری ارتباط موثر با بدنه سازمان است به این معنا که افرادی که مسئولیت پیاده‌سازی یک تغییر را دارند نتوانستند به خوبی با بدنه سازمان ارتباط برقرار کنند.

ربانی دوست در رابطه ویژگی‌های رهبران شایسته برای اجرای تغییراتگفت: لازم است مدیران و رهبران تغییر تفکر استراتژیک، مهارت کوچینگافراد از لحاظ تجربی، دانش مدیریت پروژه، برقراری ارتباط موثر و در عینحال تسهیل گری برای واحدهای مختلف در یک سازمان را داشته باشند. بالتبع اشراف فنی نسبت به موضوع هم حائز اهمیت است.

 

شناسایی مقاومت نسبت به تغییر

به گفته مدیر نوآوری هولدینگ دانا پلیمر، بعد از بررسی علل شکست تغییراتدو موضوع اهمیت دارد. یکی اینکه این تغییر چگونه تصمیم‌گیری ‌شود و دیگراینکه چگونه مفهوم مقاومت نسبت به تغییر را شناسایی کنیم.

او ادامه داد: در قدم اول تصمیم‌گیری باید ذی‌نفعان کلیدی یک سازمان توسط مدیران شناسایی شده و نگرانی‌های آن‌ها در نظر گرفته شود و به ایننگرانی ها با دلیل و منطق پاسخ دهند. برای همه این فرایندها در شرکت‌های نوین از سیستم MIS استفاده می‌شود و این سیستم به افرادکمک می‌کند که با ساختار درست و روش درست، اطلاعات و داده‌ها را به افراد کلیدی سازمان ارائه دهند تا تصمیم‌سازی درست‌تری انجام شده و اگاهی از نقاط پنهان سازمان به دست آید.

این فعال صنعت پلیمر ادامه داد: بعد از تصمیم برای تغییر قبل از هر قدم دیگری باید مقوله مقاومت در برابر تغییر ‌مواجه شد. این موضوع هم ریشهفرهنگی در ما دارد و به دسته‌های مختلفی تقسیم می شود. یکی اینکهمقاومت در برابر خود تغییر، روش و یا تیمی که آن را پیاده می‌کند باشد. بعضی مواقع هم افراد دوست ندارند از نقطه امن خود خارج شوند و مقاومت نشان می‌دهند. اما نحوه نشان دادن مقاومت خیلی مهم است که به دسته passive و active تقسیم می‌شود. دسته passive کسانی هستند که چراغ خاموش حرکت کر‌ده و با وجود مخالفت، مقاومتی نشان نمی‌دهند اما دسته active به ما کمک می‌کند تا بهره‌وری افزایش داده و موفقیت را ممکن سازیم.

 

مراحل مختلف پیاده‌سازی‌تغییر

همچنین ربانی دوست در رابطه با مراحل مختلف تغییر، افزود: مرحله اول این است که در بدنه سازمان حس ضرورت برای تغییر ایجاد شود. دوم اینکهتیم تغییر تشکیل شده و پس از آن اهداف و چشم انداز تعیین می‌شود. در مرحله بعد استراتژی هم مشخص شده و پس از ان شروع به عمل می‌کنیم. در این مرحله ایجاد ارتباط با بدنه سازمان با این نگاه که در هر قدم به ادم‌ها گوش دهیم و به درستی پاسخ آن‌ها را دهیم اهمیت بسیاری دارد.

این فعال صنعت پلیمر ادامه داد: اینگونه افراد در سازمان ما توانمندتر شده و در یک بازه زمانی کوتاه موفقیت‌های کوتاهی را می‌سازیم که از نامید شدن جلوگیری می‌کند. نکته مهم این است که تغییرات را رها نکرده و ادامه دهیم تا فرهنگی ایجاد شود. در نهایت نیز بایدگفت در حین پیاده‌سازی تغییر، ارتباطات موثر یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت است و ایجاد یک فرهنگ سازمانی موفقیت پیاده‌سازی تغییر را برای ما تضمین می‌کند.