نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان

  💢نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان ▫️25-28 آذرماه – مرکز نمایشگاه های بین المللی کراچی 📌 راه های ارتباطی www.iranpakexpo.com

 

💢نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان

▫️25-28 آذرماه – مرکز نمایشگاه های بین المللی کراچی

📌 راه های ارتباطی

www.iranpakexpo.com