برگزاری دو نمایشگاه میندلو جزیره سائو ویسنته دماغه سبز

احتراماً طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه کشورمان اطلاعات مربوط به دو رویداد نمایشگاهی که در شهر میندلو جزیره سائو ویسنته دماغه سبزبرگزار خواهد شد ١ -بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی دماغه سبز FIC2022 از تاریخ ١٦ تا ١٩ نوامبر ٢٠٢٢ برابر با ٢٣-٢٠ آبان ماه ١٤٠١ و مهلت ثبت نام شرکت در […]

احتراماً طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه کشورمان اطلاعات مربوط به دو رویداد نمایشگاهی که در شهر میندلو
جزیره سائو ویسنته دماغه سبزبرگزار خواهد شد
١ -بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی دماغه سبز FIC2022 از تاریخ ١٦ تا ١٩ نوامبر ٢٠٢٢ برابر با ٢٣-٢٠ آبان
ماه ١٤٠١ و مهلت ثبت نام شرکت در این نمایشگاه تا تاریخ ١٢ مهر سالجاری میباشد.
٢ -نهمین نمایشگاه دریایی دماغه سبز EXPOMAR2022 از تاریخ ٢٩ سپتامبر تا ١ اکتبر ٢٠٢٢ برابر با ٩-٧
مهرماه ١٤٠١ و مهلت ثبت نام شرکت در این نمایشگاه تا تاریخ ٢٠ شهریور میباشد.

دانلود فایل پیوست