نمایشگاه K2022، معتبرترین نمایشگاه تخصصی پلاستیک و لاستیک دنیا

نمایشگاه K2022، معتبرترین نمایشگاه تخصصی پلاستیک و لاستیک دنیا از تاریخ 27 مهر ماه تا 4 آبان ماه در دوسلدورف آلمان برگزار می‌شود.

نمایشگاه K2022، معتبرترین نمایشگاه تخصصی پلاستیک و لاستیک دنیا از تاریخ 27 مهر ماه تا 4 آبان ماه در دوسلدورف آلمان برگزار می‌شود.