نهمین گردهمایی فعالان پلیمری استان اصفهان

عناوین سخنرانی: ✅ابزارهای بانک تجارت در تامین مالی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی ✅آخرین بخشنامه ها و روش های رفع تعهد ارزی ✅تحول زنجیره لجستیک با فناوری های مالی روز: پنجشنبه ۲۱ دی ماه ساعت: 08:30 الی 13:00 محل: سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان هماهنگی حضور: 📱09134060594

عناوین سخنرانی:
✅ابزارهای بانک تجارت در تامین مالی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی

✅آخرین بخشنامه ها و روش های رفع تعهد ارزی
✅تحول زنجیره لجستیک با فناوری های مالی

روز: پنجشنبه ۲۱ دی ماه
ساعت: 08:30 الی 13:00
محل: سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان

هماهنگی حضور:
📱09134060594