نگاهی به وضعیت تجارت کالایی ایران در نیمه نخست سال 1401

برای سال‌ها نفت خام به عنوان کلیدی‌ترین محصول صادراتی ایران به شمار می‌رفت و درآمد ناشی از فروش و صادرات آن به حدی بود که برنامه‌ریزی مدونی برای صادرات سایر کالاها انجام نشده بود اما تحریم یک‌جانبه علیه ایران و محدودیت‌هایی که برای فروش و صادرات نفت ایجاد شد، به وضوح نشان داد، ایران بیش […]

برای سال‌ها نفت خام به عنوان کلیدی‌ترین محصول صادراتی ایران به شمار می‌رفت و درآمد ناشی از فروش و صادرات آن به حدی بود که برنامه‌ریزی مدونی برای صادرات سایر کالاها انجام نشده بود اما تحریم یک‌جانبه علیه ایران و محدودیت‌هایی که برای فروش و صادرات نفت ایجاد شد، به وضوح نشان داد، ایران بیش از پیش نیازمند خروج از اقتصاد تک‌محصولی است. از همین رو در سال‌های اخیر تجارت کالایی ایران تغییرات محسوسی داشته است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی به مرور تجارت کالایی ایران در نیمه نخست سال 1401 پرداخته است.

به گزارش اینپیا، بر اساس این گزارش میزان واردات در نیمه نخست سال 1401 از نظر حجمی معادل 16.3 میلیون تن بوده است که نسبت به عدد مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داشته است این میزان از نظر عددی برابر با 26.3 میلیارد دلار بوده است که به نسبت رقم مشابه سال قبل، افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل صادرات بدون نفت خام از نظر حجمی، رقمی معادل 51.8 میلیون تن را نشان می‌دهد که نسبت به عدد مشابه سال قبل با کاهش 13 درصدی همراه بوده است اما از نظر عددی میزان صادرات بدون نفت خام در نیمه نخست سال 1401 با رقم 24.3 میلیارد دلار بوده که افزایش 13 درصدی نسبت به عدد مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی روند ماهانه مقدار واردات و صادرات بدون نفت خام نشان می‌دهد که مقدار صادرات در شهریور 1401 نسبت به ماه قبل همین سال کاهش 7 درصدی داشته و مقدار واردات در شهریور امسال هم نسبت به ماه قبل همین سال با کاهش 18 درصدی همراه بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش بیشترین میزان صادرات در نیمه نخست امسال در خرداد ماه رخ داده با رقمی حدودی 10 میلیون تن.

بر اساس این گزارش روند ماهانه ارزش واردات و صادرات بدون نفت خام هم بیانگر این است که ارزش واردات در شهریور 1401 نسبت به ماه قبل همین سال با کاهش 1.5 درصدی همراه بوده و ارزش صادرات هم در شهریور امسال نسبت به ماه قبل همین سال کاهش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش اتاق تهران، عمده شرکای تجاری ایران در نیمه نخست سال 1401 در زمینه واردات، به ترتیب امارات با 7.2 میلیارد دلار، چین با 6.8 میلیارد دلار، ترکیه با 2.7 میلیارد دلار، هند با 1.4 میلیارد دلار و روسیه با 876 میلیون دلار بوده‌اند و در زمینه صادرات بدون نفت خام هم چین با رقم 7.8 میلیارد دلار در جایگاه نخست و بعد از آن به ترتیب عراق با 3.4 میلیارد دلار، امارات با 3.1 میلیارد دلار، ترکیه با 2.6 میلیارد دلار و هند با 9.4 میلیون دلار قرار دارند.