هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

به گزارش اینپیا؛ در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، سه دستور جلسه از سوی اعضای حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در بخش نخست از این جلسه به اخبار پیش از دستور پرداخته شد و همچنین در بخش دوم از این جلسه که به بررسی ساز و کار پاسخ به […]

به گزارش اینپیا؛ در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، سه دستور جلسه از سوی اعضای حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در بخش نخست از این جلسه به اخبار پیش از دستور پرداخته شد و همچنین در بخش دوم از این جلسه که به بررسی ساز و کار پاسخ به استعلامات فنی و نحوه اطلاع‌رسانی اختصاص داشت، به موضوع نامه‌های ارجاعی به کمیسیون فنی اشاره و تصمیم بر این شد سیاست لازم برای رسیدگی مطلوب به نامه‌ها تدوین شود. بر این اساس قرار بر این شد که کمیسیون فنی درباره موضوعات مرتبط با استاندارادها مصوبه ای تدوین کند و به انجمن های زیربط اعلام نماید. همچنین پیشنهاد بر این بود که حضور انجمن ملی در کمیته برنامه ریزی تدوین استانداردها پررنگ تر از قبل باشد.
پیشنهادی که در این جلسه پیرامون ضابطه‌مند شدن مباحث مربوط به استاندارد مطرح شد این بود که پیش از تشکیل جلسات کمیته استاندارد، انجمن ملی کارشناس‌های مربوطه را با همفکری اعضا انتخاب و معرفی ککند که منابع تولیدکنندگان و اعضای انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در بحث استاندارد رعایت شود.همچنین تولیدمحتوای فنی در دستور کار کمیسیون فنی قرار گرفت.
در بخش آخر از هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به بحث و بررسی گریدهای مورد نیاز صنعت پرداخته شد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شد از جمله اینکه باید با پتروشیمی وارد مذاکره پیرامون این گریدها شد، همچنین گریدهای دارای التهاب و کمبود مشخص شود.
یکی از پیشنهادات ارائه شده دراین زمینه این بود که آمارهای موجود از گریدهای دارای کمبود و التهاب هم از نظر نقطه سودآوری بالادست و هم از نظر نقطه سودآوری پایین‌دست به صورت مجدد بررسی شده و گریدهایی که میزان مصرف پایین‌دستی‌ها در نقطه سر به سر با پتروشیمی‌هاست، مشخص شود.
در این جلسه همچنین اعلام شد تا پتروشیمی‌هایی که به دنبال طرح برای اصلاح گریدهای دارای کمبود هستند به انجمن ملی صناع پلیمر ایران معرفی شوند.
از سوی دیگر بیان شد تا 5 تا 6 گرید مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، تعیین شود و چانه‌زنی با پتروشیمی‌ها بر اساس اطلاعات موجود از آن ها انجام شده و تمرکز بر گریدهایی که ظرفیت تولید آن‌ها موجود نیست و یا پتروشیمی‌ها رغبتی به تولید آن ندارند گذاشته نشود.