همایش ملی ” نقش و اهمیت قـراردادهای تجاری در بازرگانی بین المللی”

برگزاری همایش ملی ” نقش و اهمیت قـراردادهای تجاری در بازرگانی بین المللی” در تاریخ ١٤ آبان روز شنبه، ساعت ١٠ صبح تا ١٣ ظهر در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران با حضور برخی از سفرا و رایزن های بازرگانی سفارتخانه های خارجی مقیم در ایران برگزار می شود دانلود فایل پیوست 

برگزاری همایش ملی ” نقش و اهمیت قـراردادهای تجاری در بازرگانی بین
المللی” در تاریخ ١٤ آبان روز شنبه، ساعت ١٠ صبح تا ١٣ ظهر در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران با حضور برخی
از سفرا و رایزن های بازرگانی سفارتخانه های خارجی مقیم در ایران برگزار می شود

دانلود فایل پیوست