همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با هدف ارتقا دانش اعضای خود به برگزاری جلسه ای با مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اقدام کرد که امید است نتیجه آن منجر به همکاری های مشترک با این مدرسه شود. به گزارش اینپیا، مدرسه کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دانشگاه […]

کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با هدف ارتقا دانش اعضای خود به برگزاری جلسه ای با مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اقدام کرد که امید است نتیجه آن منجر به همکاری های مشترک با این مدرسه شود.

به گزارش اینپیا، مدرسه کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک) با هدف ایجاد بستری برای جریان‌سازی اندیشه، حمایت از نوآوران و مهارت‌افزایی کارآفرینان، مدیران و صاحبان کسب‌و‌کارهای صنایع مختلف که آماده ورود به مرحله جدیدی از رشد و توسعه هستند، در زمستان سال 1398 تاسیس شد.

این مدرسه به عنوان یک مرکز نوآوری، فضایی را برای یادگیری و هم‌افزایی بر پایه برقراری ارتباطات بین‌المللی و انتقال تجربه در جهت شناخت دغدغه‌های کسب‌و‌کارها، توانمندسازی مدیران و ارائه راه‌حل‌های کاربردی فراهم ‌می کند.