هم‌اکنون کارگاه آشنایی با دیجیتال مارکتینگ برگزار شد

به گزارش اینپیا، کارگاه آشنایی با دیجیتال مارکتینگ به همت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر  برگزار شد.   گزارش متنی و تصویری این دوره در ادامه منتشر خواهد شد.

به گزارش اینپیا، کارگاه آشنایی با دیجیتال مارکتینگ به همت انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر  برگزار شد.

 

گزارش متنی و تصویری این دوره در ادامه منتشر خواهد شد.