هیئت مدیره جدید انجمن همگن پلاستیک میهمان جلسه هیئت مدیره انجمن ملی پلاستیک

به گزارش اینپیا، در این جلسه، بختیاری، رییس هیئت مدیره جدید انجمن همگن پلاستیک تهران اظهار داشت: روزی که وارد انتخابات شدیم، شعارمان تعامل با انجمن های دیگر بود و تا اکنون در همین راستا قدم برداشته ایم. بختیاری از شورایی که در اتحادیه برای رفع و رجوع مسائل ثبت و جلوگیری از کپی کردن قالب […]

به گزارش اینپیا، در این جلسه، بختیاری، رییس هیئت مدیره جدید انجمن همگن پلاستیک تهران اظهار داشت: روزی که وارد انتخابات شدیم، شعارمان تعامل با انجمن های دیگر بود و تا اکنون در همین راستا قدم برداشته ایم.

بختیاری از شورایی که در اتحادیه برای رفع و رجوع مسائل ثبت و جلوگیری از کپی کردن قالب ها وجود دارد خبر داد و گفت: حداقل کاری که انجام داده ایم راه دادگستری را به روی صنعت بسته ایم و بالای 90 درصد پرونده هایی که قرار بوده تعیین نتیجه بشود، بدون اینکه قدرت اجرایی داشته باشیم با ادله و منطق، حل شده اند.