هیچ نهادی بهتر از تشکل‌های تخصصی نمی‌تواند تولیدکنندگان واقعی را شناسایی کند

محمدرضا شاکری در گفت و گو با اینپیا در خصوص نقش مهم تشکل های تخصصی در تنظیم و کنترل بازار خاطر نشان کرد: امروز شرایط به گونه ای است که مرز میان تولید کننده با واسطه و دلال یا فروشنده مواد خیلی نزدیک شده و تشخیص این دو گروه را سخت کرده است، بنابراین وزارت صمت نمی‌تواند […]

محمدرضا شاکری در گفت و گو با اینپیا در خصوص نقش مهم تشکل های تخصصی در تنظیم و کنترل بازار خاطر نشان کرد: امروز شرایط به گونه ای است که مرز میان تولید کننده با واسطه و دلال یا فروشنده مواد خیلی نزدیک شده و تشخیص این دو گروه را سخت کرده است، بنابراین وزارت صمت نمی‌تواند به درستی این دو دسته را تشخیص دهد اما تشکل های تخصصی و مرتبط می توانند تشخیص دهند.

 

وی افزود: تشکل های تخصصی باید راهکار درستی ارائه کنند تا تولید کننده و فروشنده از هم جدا شوند، در غیر این صورت بازار به همین شکل باقی خواهد ماند چرا که قدرت دلال ها و واسطه ها از تولید کننده ها بیشتر شده است.

 

شاکری تاکید کرد: همچنین نباید راه حل های مسکنی ارائه کرده یا این کار را در انحصار خود قرار دهند چرا که این روش خود فساد آفرین است.

 

رئیس کمیسیون تشکل‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران درخصوص امکان شناسایی واسطه ها اظهار کرد: هیچکس بهتر از فعالان و تشکل ها دلال های صنعت مربوطه خود را نمی شناسد، امکان شناسایی آن ها نیز وجود دارد اما انگیزه و اراده قوی می‌خواهد.

 

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مزیت فروش از مزیت تولید بالاتر است و باید شرایط برای دلال ها را با افزایش هزینه ها سخت کرد تا واسطه گری به صرفه نباشد.