واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا به بهره برداری رسید

پروژه راه اندازی واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با ظرفیت اسمی ۴۰۰ هزار تن در سال به بهره برداری رسید.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که به منظور برگزاری کنفرانس آنلاین پرسخ و پاسخ سهامداران برای ۶ آذر با توقف نماد روبرو شده از بهره برداری پروژه واحد پارازایلین با بهای تمام شده ۱.۵ هزار میلیارد تومانی با ظرفیت اسمی ۴۰۰ هزار تن در سال خبر داد.

بر اساس این گزارش، “بوعلی” اعلام کرد: پروژه راه اندازی واحد پارازایلین که از اول فروردین سال ۹۸ شروع شد با بهای تمام شده ۱.۵ هزار میلیارد تومانی، پنجم آذر به بهره برداری رسید.

ظرفیت اسمی محصول پارازایلین این شرکت بالغ بر ۴۰۰ هزار تن در سال و ظرفیت عملی بهره برداری با توجه به شرایط بازار و مصرف واحد پایین دستی تولید می شود. ظرفیت تولید شرکت ۱.۷ میلیون تن است که حداکثر ۲۴ درصد از آن را محصول پارازیلین تشکیل خواهد داد.