واردات TDI تسهیل می‌شود

نظارت بر عملکرد خریداران TDI در دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت. به گزارش اینپیا با توجه به رقم سهمیه بهین‌یابی فعال برای TDI که برابر با ۳۵۶۷ شدن در ماه و سهمیه تعلیقی معادل هزار و ۱۵۰۸ تن در ماه که در مقایسه با متوسط تولید ماهانه این محصول برابر […]

نظارت بر عملکرد خریداران TDI در دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.

به گزارش اینپیا با توجه به رقم سهمیه بهین‌یابی فعال برای TDI که برابر با ۳۵۶۷ شدن در ماه و سهمیه تعلیقی معادل هزار و ۱۵۰۸ تن در ماه که در مقایسه با متوسط تولید ماهانه این محصول برابر با ۱۳۰۰ تن، بسیار بیشتر است، مقرر شد به منظور تامین نیاز مصرف کنندگان و کمک به تنظیم بازار تسهیل در انجام واردات TDI توسط وزارت صنعت صورت گیرد.