پنجمین نمایشگاه بازیافت پسماند و تجهیزات وابسته

ویدیو دوره های آموزشی نمایشگاه بازیافت در کانال آپارات

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در طی پنجمین نمایشگاه بازیافت اقدام به برگزاری 7 دوره آموزشی مرتبط با همکاری اساتید بنام در حوزه بازیافت  نمود.در زیر میتوانید فایل های ارائه این عزیزان را دریافت نمایید:

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در طی پنجمین نمایشگاه بازیافت اقدام به برگزاری 7 دوره آموزشی مرتبط با همکاری اساتید بنام در حوزه بازیافت  نمود.در زیر میتوانید فایل های ارائه این عزیزان را دریافت نمایید:

 

مشاهده  ویدیو دوره های آموزشی ویژه نمایشگاه بازیافت هم اکنون در کانال آپارات اینپیا:

🔹️ استاندارد های ملی و بین المللی زیست تخریب پذیر https://aparat.com/v/KUeL0
🔹️بررسی اقتصاد چرخشی در ایران https://aparat.com/v/05OZe
🔸️ پلیمر ها و همکاری با طبیعت https://www.aparat.com/v/SiV8v
🔹️ ساخت محصولات کاربردی با دوریختنی ها( بهیافت )https://www.aparat.com/v/7aRTh
🔸️ نحوه تولید گرانول صادراتیhttps://www.aparat.com/v/NhQYR
🔹️چالش ها و گزینه های پیش روی صنعت کفش در قبال محیط محیط زیست https://www.aparat.com/v/Mudk8
🔸️كاربردهاى گرانول هاى بازيافتى پلى اولفين ها در صنعت مستربچ https://www.aparat.com/v/XvydB