افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری بر فعالیت بنگاه‌ها دارد؟

پالس منفی بودجه به تولید

بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ حاکی از مالیات‌ستانی تورمی از بنگاه‎‌هاست. رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بن‌بست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید به‌دلیل موانع موجود، عدم صرفه سرمایه‌گذاری و سیاست‌‌های دستوری خالی است.

کلیات لایحه بودجه 1403 در حالی در مجلس مورد تصویب قرار گرفته که براساس این سند، درآمدهای مالیاتی دولت به‌واسطه فشار به بخش خصوصی و بنگاه‌‌‌ها افزایش بیش از 50درصدی دارد. تشدید فشار مالیاتی به تولید و بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت تولید به دلیل موانع و محدودیت‌ها خالی است و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به دلیل سیاست‌‌‌های دولت، محدودیت‌ها و تشدید روند خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور روند نزولی دارد و در محدوده هشدار قرار گرفته است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که بنگاه‌‌‌های تولیدی با 40‌درصد ظرفیت فعالیت دارند و بن‌‌‌بست تامین مالی و نهاده‌‌‌های تولید در کنار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روند تولید را مختل کرده و بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است.

فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد همچنین در حالی است که بنگاه‌‌‌ها با ادامه سیاست‌‌‌ نرخ‌‌‌گذاری دستوری امکان افزایش قیمت تولیدات و خدمات خود متناسب با نرخ تورم را ندارند.

فشار به بخش مولد اقتصاد

گزارش‌‌‌ها، از جمله گزارش شامخ اتاق ایران، نشان می‌دهد که عدم‌تامین کامل مالی بخش تولید، باعث امکان تولید معادل 41‌درصد ظرفیت میانگین بخش تولید و زیان‌‌‌دهی و عدم‌صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها شده است. از همین‌ رو انتشار لایحه بودجه 1403 با انتقاد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبه‌رو شد. به اعتقاد آنها لایحه بودجه 1403 علاوه بر اینکه مبهم است و تصویر روشنی به فعالان اقتصادی نمی‌‌‌دهد، با افزایش مالیات آثار رکودی در پی خواهد داشت و فشار مضاعفی به بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و به نامساعد شدن محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، 6.11 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1402 با میانگین 6.05) نامساعدتر است. غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌هاست.