پتروشیمی‌ها با تخصیص ۴۰‌درصد از درآمد به توسعه از تخفیف ۵‌درصدی خوراک بهره‌مند می‌شوند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه مجتمع‌‌‌‌‌های پتروشیمی که می‌خواهند از پنج‌درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند باید ۴۰‌درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.

مرتضی شاهمیرزایی در نخستین همایش ملی توسعه آینده‌نگری در صنعت پتروشیمی در محل دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نگاه به آینده بدون تکیه و عبرت از گذشته و بررسی وضع موجود ممکن نیست، اظهار کرد: متکی‌بودن به غرب هویت صنعتی و فرهنگی کشور را نابود می‌کند. وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی جوانان کنترل صنعت نفت را به‌دست گرفتند و این صنعت دچار اختلال نشد، گفت: صنعت پتروشیمی هرچه دارد را مدیون انقلاب اسلامی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه کلنگ نخستین مجتمع پتروشیمی کشور ۶۵ سال‌پیش زده شد، افزود: از سال‌۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ با وجود اینکه ذخایر هیدروکربوری سرشاری داشتیم و تحریم و جنگ وجود نداشت، اما فقط ۶ مجتمع پتروشیمی تاسیس شد. شاهمیرزایی با بیان اینکه در زمان طاغوت تولید صنعت پتروشیمی در ۶مجتمع خلاصه می‌‌‌‌‌شد، گفت: کشورهای غربی با وجود فرش قرمزی که برای آنها پهن شده‌بود، نمی‌‌‌‌‌خواستند ارزش‌‌‌‌‌افزوده، اشتغال و تکامل عقلی در کشور به‌وجود آید. وی با اشاره به اینکه این رویکرد که تا زمانی‌که با غربی‌‌‌‌‌ها همکاری نکنیم کار پیش نمی‌‌‌‌‌رود، بسیار غلط است، افزود: تفکر یخ‌‌‌‌‌زده که باید هم‌‌‌‌‌رنگ اروپا و آمریکا شویم هنوز در کشور وجود دارد و باید از آن فاصله بگیریم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: چرا با وجود اینکه از کشف نخستین چاه ۱۱۳ سال‌می‌گذرد، اکنون در حوزه کاتالیست وابستگی داریم؟

شاهمیرزایی ادامه داد: با وجود ۸سال‌جنگ تحمیلی، بیشترین نوآوری را در صنعت پتروشیمی داشته‌‌‌‌‌ایم و تولید این صنعت نسبت به پیش از انقلاب اسلامی چندبرابر شده‌است، صنعت پتروشیمی یک صنعت فوق‌‌‌‌‌تخصصی است و در هر مجتمع فرآیندهای تولید متفاوت است. وی با اشاره به اینکه تا پایان دولت سیزدهم حوزه کاتالیست به‌طور کامل بومی می‌شود، افزود: تا چهار سال‌آینده می‌توانیم همه تجهیزات صنعت نفت را از تولیدکنندگان داخلی تامین کنیم.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در تامین دانش‌‌‌‌‌فنی چالش‌هایی داریم، اظهار کرد: آمادگی کامل برای انتقال دانش‌‌‌‌‌فنی از دیگر کشورها در صنعت پتروشیمی وجود دارد.