پروژه‌های متوقف اما پرهزینه صنعت پتروشیمی

به گزارش اینپیا، به نقل از دنياي اقتصاد، صنایع پتروشیمی همچنان جزو صنایع پررنگ و محرک اقتصادی در کشور است. اگرچهصنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی‌‌ها نقدهایی به عملکرد آنها دارند اما نمی‌توان از تاثیری که پتروشیمی‌‌ها بر ارزآوری و اشتغال‌زایی برجایمی‌‌گذارند، چشم پوشید. البته به گفته سید‌روح‌‌الله وحید‌کیانی یکی از کارشناسان ارشد این صنعت، بزرگ‌ترین مشکل صنعت […]


به گزارش اینپیا، به نقل از دنياي اقتصاد، صنایع پتروشیمی همچنان جزو صنایع پررنگ و محرک اقتصادی در کشور است. اگرچهصنایع پایین‌‌دستی پتروشیمی‌‌ها نقدهایی به عملکرد آنها دارند اما نمی‌توان از تاثیری که پتروشیمی‌‌ها بر ارزآوری و اشتغال‌زایی برجایمی‌‌گذارند، چشم پوشید. البته به گفته سید‌روح‌‌الله وحید‌کیانی یکی از کارشناسان ارشد این صنعت، بزرگ‌ترین مشکل صنعت پتروشیمیکشور بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های ناتمامی است که هم‌‌اکنون «موجب اتلاف منابع و سرمایه می‌شوند».

خواب پروژه‌ها

به عقیده سید‌روح‌الله وحیدکیانی صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مادر و مهم کشور است چراکه «۱۱ شاخه صنعتی از محصولات آناستفاده می‌کنند و به نوعی مهم‌ترین موضوعی است که می‌توان با بررسی و توسعه آن به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک شد».کیانیافزود: «این ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مجموعه‌‌ای که صلاحیت فنی و اهلیت سرمایه‌‌گذاران را ارزیابی و تاییدمی‌کند، باعث شده سرمایه‌‌گذاران سراغ این شرکت بروند و برای سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌ها مشورت و سپس اقدام کننداو با بیان اینکهمدت استاندارد تحویل پروژه‌‌ در کشورهای صنعتی ۴ یا ۵ سال است اما در کشور ما حدود ۱۰ سال است، گفت: «بسیاری از پروژه‌هادر نگاه اول بسیار جذاب ارزیابی می‌شوند ولی عملا شرایط به سمتی حرکت می‌کند که استفاده از آن پروژه در گذر زمان دیگر منطقینیست، چرا که قابلیت اجرایی، بازاریابی و جذابیت‌‌های اقتصادی خود را ازدست داده ‌‌است؛ این امر به معنای اتلاف سرمایه و انرژیخواهد بود

وحیدکیانی در ادامه افزود: «نکته بعدی اینکه رقم بالای سرمایه‌‌گذاری در حوزه پتروشیمی ناخودآگاه پشتوانه‌های سیاسی و اقتصادیدارد؛ تا جایی که شاهد بوده‌‌ایم با فشار بعضی از مدیران منطقه‌‌ای پروژه‌‌ای تعریف شده و ماهانه چند صدمیلیون یا چند میلیارد تومانهزینه در بر داشته اما عملا پروژه متوقف بوده و پروژه به صورت واقعی عملیاتی نمی‌شود. سهامدار بسیاری از این پروژه‌ها متاسفانهبرخی صندوق‌های بازنشستگی بوده یا به بیان دیگر، بعضا اتلاف سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گیرداو با بیان اینکهدر حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که صرفه اقتصادی ندارد و پیش از اینکه بیش از این سرمایه تلف شود باید مورد بررسی قرار گرفتهو خوراک آن برای پروژه‌های اقتصادی آزاد شود، گفت: «این نکته بسیار مهم است که بیش از ۱۴۰ موافقت‌‌نامه اصولی و پروژه وجوددارد که حدود نیمی از آنها متوقف شده اما ماهانه فاکتورهای هزینه صادر می‌شود. این پروژه‌ها معمولا به‌‌خاطر مشکلات تامین مالی یاانتقال تکنولوژی عملا متوقف شده و از روند پیشرفت مورد انتظار فاصله گرفته ‌‌است