پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار شد

به گزارش اینپیا؛ به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن در محل انجمن برگزار شد. درابتدای این نشست ، اعضای هیأت مدیره پیرامون مواد CRP100B جم به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و در ادامه موارد ذیل مورد تایید قرار گرفت. انجمن تولیدکنندگان لوله و […]

به گزارش اینپیا؛ به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن در محل انجمن برگزار شد.

درابتدای این نشست ، اعضای هیأت مدیره پیرامون مواد CRP100B جم به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و در ادامه موارد ذیل مورد تایید قرار گرفت.

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ،  همواره تاکید بر تولید  مواد مشکی با کیفیت و رعایت کف عرضه را دارد. همچنین دراین رابطه مقرر گردید طی جلسه ای هماهنگی لازم با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) جهت تبیین سیاست های پیش رو در بخش پروژه های انتقال آب این قرارگاه در دستور کار قرارگیرد و ضمنا درخواست ارسال نامه از قرارگاه مذکور به دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به جهت عرضه مستمر مواد CRP100B پیگیری گردد.

در ادامه این جلسه مقرر گردید ، جلسه ای باحضور آقای ملکی رییس گروه سامانه های نوین آبیاری و آقای ابراهیمی پور معاونت فنی و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری اداره آب و خاک در خصوص موضوع رتبه بندی ، برگزار گردد.