پیش بینی برای تداوم تقاضای مطلوب پلی‌اتیلن در 2022

شرکت آمریکایی داوکمیکالز پیش‌بینی کرد که شرایط مطلوب تقاضا برای محصول پلی‌اتیلن در سال 2022 میلادی نیز ادامه می‌یابد. به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا، پایگاه خبری آی‌سی‌آی‌اس نوشت: هاوارد آنگرلیدر، مدیر مالی داو کمیکالز در همایش مواد اولیه سی‌تی (Citi) گفت: با توجه به ادامه روند رو به رشد اقتصاد جهانی این شرکت […]

شرکت آمریکایی داوکمیکالز پیش‌بینی کرد که شرایط مطلوب تقاضا برای محصول پلی‌اتیلن در سال 2022 میلادی نیز ادامه می‌یابد.

به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا، پایگاه خبری آی‌سی‌آی‌اس نوشت: هاوارد آنگرلیدر، مدیر مالی داو کمیکالز در همایش مواد اولیه سی‌تی (Citi) گفت: با توجه به ادامه روند رو به رشد اقتصاد جهانی این شرکت انتظار دارد تقاضا برای پلی‌اتیلن (PE) در سال 2022 مطلوب می‌ماند.

وی افزود: اقتصاد جهانی در سال 2022 میلادی پنج درصد رشد می‌کند، سطحی که آخرین بار در سال 2005 میلادی شاهد آن بوده‌ ایم.

نشانه‌های دیگر حاکی از رشد مداوم تقاضا برای پلی‌اتیلن است زیرا شاخص‌های مدیران خرید (PMI) و کاربرد مدل (ISM) بسیار بالاتر از میانگین 10 ساله خود باقی ماند.

مدیر مالی داو کمیکالز گفت: تقاضا برای پلی‌اتیلن در سراسر جهان شرایط مطلوبی دارد.

تقاضای مطلوب برای پلی‌اتیلن یکی از ویژگی‌های اقتصاد پس از بحران شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا بوده است.

آنگرلیدر گفت: تقاضا به‌طور معمول در زمان رکود سه تا پنج درصد کاهش می‌یابد، در عوض، به‌دلیل تغییر در عادات مصرف‌کننده، در طول شیوع ویروس کرونا سه تا پنج درصد افزایش یافت.

وی افزود: میانگین تقاضا در سال 2021 میلادی باید شاهد 5 درصد افزایش باشد و برآوردها درباره تولید ناخالص داخلی برای سال 2022 نشان دهنده نیاز اضافه به عرضه است.

مدیر مالی داو کمیکالز تصریح کرد: به‌عنوان قانونی کلی، هر یک واحد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی به دو تا سه کارخانه پلی‌اتیلن در مقیاس جهانی نیاز دارد.