پیش بینی تقاضای پی وی سی در ایران و جهان

شواهد حاکی از آن است که تقاضای پی وی سی طی سال های آینده در جهان و ایران افزایشی خواهد بود. به گزارش اینپیا به نقل از مرکز مطالعات زنجیره ارزش، در سال 2020 حدود 44% از پلی‌وینیل‌کلراید جهان در چین و 16% آن در سایر کشورهای آسیاپاسفیک مصرف شده است. این در حالی است […]

شواهد حاکی از آن است که تقاضای پی وی سی طی سال های آینده در جهان و ایران افزایشی خواهد بود.

به گزارش اینپیا به نقل از مرکز مطالعات زنجیره ارزش، در سال 2020 حدود 44% از پلی‌وینیل‌کلراید جهان در چین و 16% آن در سایر کشورهای آسیاپاسفیک مصرف شده است. این در حالی است که سهم تقاضای چین در سال 2000 حدود 16% از کل تقاضای PVC جهان بود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد تقاضای چین در افق 2031 سالانه 3.4% و رشد تقاضای جهانی سالانه 2.9% خواهد بود.

با توجه به نزدیکی مقدار رشد مصرف در چین و جهان، انتظار می‌رود سهم تقاضای چین در سال 2031 نیز همان حدود 44% باقی بماند. مصرف جهان در افق 2031 حدود 66 میلیون ‌تن و مصرف چین 29 میلیون ‌تن پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، منطقه آسیاپاسفیک بیشترین سرعت رشد تقاضا در جهان را خواهد داشت.

در افق 2031 تقاضای PVC در این مناطق حدود یک میلیون تن از چین بیشتر است و انتظار می‌رود تقاضا آسیاپاسفیک در 2031 حدود 2 برابر 2021 و برابر 12میلیون تن باشد.

تولید PVC کشور ایران در سال 1399 برابر 578 هزار تن بوده است که 1.3% نسبت به سال قبل افزایش داشته است.