پیش بینی رشد تقاضای HDPE در افق 2030

در سال 2020 حدود 36% از HDPE جهان در چین و 15% آن در اقیانوسیه و سایر بخش‌های آسیا شامل هند مصرف شد. به گزارش اینپیا به نقل از مرکز مطالعات زنجیره ارزش، بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی تقاضای HDPE چین در سال 2031 به 34 میلیون تن یعنی 39% تقاضا جهان خواهد رسید. رشد تقاضای […]

در سال 2020 حدود 36% از HDPE جهان در چین و 15% آن در اقیانوسیه و سایر بخش‌های آسیا شامل هند مصرف شد.

به گزارش اینپیا به نقل از مرکز مطالعات زنجیره ارزش، بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی تقاضای HDPE چین در سال 2031 به 34 میلیون تن یعنی 39% تقاضا جهان خواهد رسید.

رشد تقاضای چین و جهان تا افق 2031 به ترتیب 6.1% و 4.4% خواهد بود و تقاضای HDPE جهان در 2031 حدود 114 میلیون تن می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی قبلی، تقاضای سال 2021 چین معادل 19 میلیون تن بود که با توجه به سیاست‌ رفاه جمعی چین و محدودیت‌های انرژی، تقاضای امسال 16 میلیون تن پیش‌بینی می‌شود.

اگر فرض شود این سیاست‌ها فقط 2% تقاضای سالانه در چین را کاهش دهد اما تقاضا سایر نقاط را تحت تاثیر قرار ندهد آنگاه سهم تقاضای HDPE چین در 2031 حدود 33%جهان خواهد شد.

همچنین چین در سال 2031 فقط 24 میلیون تن تقاضای HDPE خواهد داشت و در بین سال 2021 تا 2031 مجموعا 73 میلیون تن  HDPE کمتر مصرف خواهد کرد.

بر اساس این سناریو بدبینانه هم رشد تقاضای HDPE صعودی خواهد بود و تقاضا تا افق2031 حدود 8 میلیون تن افزایش خواهد یافت در حالی که رشد تقاضای آسیاپاسفیک 6 میلیون تن خواهد بود.