پ پ در مسیر تعدیل و تسکین

با تصمیماتی که در هفته‌ اخیر از سوی کمیته تخصصی پتروشیمی اتخاذ شد، معاملات پلی پروپیلن از بحران خارج شده است و در مسیر تعدیل پیش می‌رود اما این نگرانی هم وجود که این تعدیل و تسکین اثرگذاری کاملی نداشته باشد. بازار پلی پرویپلن از هفته پایانی شهریور ماه با بحران رشد سطح رقابت‌ها همراه […]

با تصمیماتی که در هفته‌ اخیر از سوی کمیته تخصصی پتروشیمی اتخاذ شد، معاملات پلی پروپیلن از بحران خارج شده است و در مسیر تعدیل پیش می‌رود اما این نگرانی هم وجود که این تعدیل و تسکین اثرگذاری کاملی نداشته باشد.

بازار پلی پرویپلن از هفته پایانی شهریور ماه با بحران رشد سطح رقابت‌ها همراه شد. وضعیت نابسامان این محصول در بورس کالا و بازار آزاد با افزایش بی‌رویه بهای ارز بدتر هم شد تا جایی که می‌توان گفت، خرید محصول با رقابت بالای 100 درصدی برای خریدان یک برد محسوب می‌شد.

مجموع این اتفاقات منجر شد تا جلسات تخصصی زیر نظر کمیته تخصصی پتروشیمی و مدیریت توسعه صنایع پایین دستی در این خصوص برای کنترل بازار پ پ برگزار شود. نتیجه این تصمیمات مفید و تاثیرگذار بود و توانست بازار را کمی از هیجان وارد شده خارج کرده و به ریل آرامش هدایت کند. این اقدامات در این هفته سطح رقابت‌ها را که اگرچه همچنان بالاست اما به نسبت چند هفته گذشته با افت محسوس همراه کرد. تصمیماتی که از عرضه تلفیقیBOPP و افزایش سطح عرضه‌ها گرفته تا تلفیق گریدهای نساجی برای کنترل بیشتر رقابت‌های این گروه و البته تشکیل کمیته تخصصی پ پ بود و همگی روند تعدیلی رقابت‌ها را تسریع بخشیدند.
از این بابت صنایع تکمیلی سپاسگذار بابت حسن توجه به خصوص کمیته تخصصی پتروشیمی است اما نگرانی در خصوص تسکین ناقص بازار و عدم تداوم این روند در پایین‌دست تا تاثیرگذاری کامل همچنان وجود دارد که نیازمند تصمیمات هوشمندانه بعدی از سوی کمیته تخصصی است.

اتفاق مهمی که رقابت‌های گروه پی وی سی را تا نزدیک به صفر کاهش داد، بی شک میتواند در معاملات گریدهای پ پ هم اثربخشی قدرتمندی داشته باشد. رعایت کف عرضه و افزایش آن و به خصوص گریدوایز شدن کف عرضه گریدهای پلی پروپیلن می‌تواند به تعدیل بیشتر رقابت‌ها منجر شود. لازم به ذکر است این حساسیت در خصوص گروهی صورت گرفته است که در نیمه اول سال حتی بدون رعایت کف عرضه محدود اعلامی در بسیاری از هفته در گریدهای مختلف به خصوص نساجی، معاملات بدون رقابت را پشت سر گذاشتند، بنابراین ادامه مسیر ایجاد شده و ارزیابی آن میتواند با حفظ روزنه‌ امید فعلی که ناشی از تصمیمات هوشمندانه در نهادهای بالادست است، نگرانی صنایع تکمیلی را در این زمینه بسیار کمتر کند.