چالش‌های جدید فعالان اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت

به گزارش اینپیا به نقل از اتاق بازرگانی، بر اساس دستورالعملی که بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت صمت به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد، صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و متقاضیان دریافت یا تمدید کارت بازرگانی از این پس باید از طریق […]

به گزارش اینپیا به نقل از اتاق بازرگانی، بر اساس دستورالعملی که بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت صمت به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد، صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و متقاضیان دریافت یا تمدید کارت بازرگانی از این پس باید از طریق این سامانه اقدام کنند.

 

بر اساس این دستورالعمل، روند بررسی و تایید درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مذکور صورت می‌گیرد، اما احراز صلاحیت متقاضیان به مانند قبل، توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شود و پس از طی این مراحل، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود.

در همین رابطه مدیر عضویت، کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران به برخی مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های صمت در استان‌ها، عملیات صدور کارت بازرگانی از تاریخ 99/5/1 و تمدید کارت بازرگانی از تاریخ 99/5/15 در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند اتاق بازرگانی متوقف و این فرآیند صرفا باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی خارج از این سامانه ممنوع است و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی طی ماه‌های قبل، فرآیند درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام داده‌اند و درخواست آنها در مرحله تایید نهایی قرار گرفته است.

اعظم رضایی با بیان اینکه اشکالات مربوط به فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی طی نامه‌ای از سوی دبیرکل اتاق تهران به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران یادآوری شده‌است، افزود: دستورالعمل جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، این اقدام را عطف به ماسبق کرده و به همین جهت اتاق بازرگانی تهران به منظور رفع مشکلات پیش آمده برای اعضا، از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخواست کرده‌است، با توجه به تعداد زیاد متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی در تهران، فرآیند تایید نهایی افرادی که تا قبل از تاریخ 99/5/1 و 99/5/15 درخواست‌ خود را از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به ثبت رسانده و مدارک خود را بارگذاری کرده‌اند، همچنان از طریق این سامانه انجام شود.

رضایی افزود: هم‌چنین به نظر می‌رسد که انتقال سوابق دارندگان کارت بازرگانی از سامانه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت نیز صورت نگرفته به طوری که متقاضیان تمدید کارت بازرگانی به هنگام ثبت درخواست خود روی سامانه جامع تجارت، با پیغام بارگذاری مدارک مواجه می‌شوند در حالی که مدارک این دسته از افراد، در سوابق آنان روی سامانه کارت بازرگانی هوشمند موجود بود و آنان نیازی به بارگذاری مدارک نداشتند.

مدیر عضویت و صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران در عین حال تصریح کرد که از تاریخ 99/5/1 تاکنون، کارت‌های بازرگانی ثبت شده روی سامانه جامع تجارت برای تایید به اتاق تهران ارسال نشده‌است در حالی که فرآیند تایید مدارک متقاضیان، کمتر از دو هفته زمان می‌برد.