دوره آموزشی ویژه نمایشگاه بازیافت

چالش ها و گزینه های پیش روی صنعت کفش در قبال محیط زیست

مدرس: دکتر مجید حبیب الهی پنجمین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته غرفه انجمن ملی صنایع ایران