چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک آسیای میانه ( آلماتی -قزاقستان)

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک آسیای میانه ( آلماتی -قزاقستان) دانلود فایل 

اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در مورد چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک آسیای میانه ( آلماتی -قزاقستان)

دانلود فایل