کاهش نرخ نفت و برنت در ادامه معاملات

در ادامه معاملات امروز، نرخ نفت و نرخ برنت کاهش یافت. نرخ نفت با 1.52_$ کاهش  به 118.8$ رسید و نرخ برنت با 1.47_$ کاهش به 120.2$ رسید.

در ادامه معاملات امروز، نرخ نفت و نرخ برنت کاهش یافت.

نرخ نفت با 1.52_$ کاهش  به 118.8$ رسید و نرخ برنت با 1.47_$ کاهش به 120.2$ رسید.