کاهش نرخ نفت و برنت در ادامه معاملات

در ادامه معاملات امروز، نرخ نفت و نرخ برنت کاهش یافت. نرخ نفت با ۱٫۵۲_$ کاهش  به ۱۱۸٫۸$ رسید و نرخ برنت با ۱٫۴۷_$ کاهش به ۱۲۰٫۲$ رسید.

در ادامه معاملات امروز، نرخ نفت و نرخ برنت کاهش یافت.

نرخ نفت با ۱٫۵۲_$ کاهش  به ۱۱۸٫۸$ رسید و نرخ برنت با ۱٫۴۷_$ کاهش به ۱۲۰٫۲$ رسید.