کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم/ برنامه‌های تجارت مبتنی بر نظارت تجار و اتاق است

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برنامه‌های در نظر گرفته شده مبتنی بر نظارت تجار و اتاق بازرگانی است و از نظرات اتاق‌های بازرگانی، اتاق های مشترک و بخش خصوصی برای نقشه راه استفاده می‌کنیم. به گزارش اینپیا به نقل از شاتا، علیرضا پیمان پاک در نشست هیأت نمایندگان اتاق […]

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برنامه‌های در نظر گرفته شده مبتنی بر نظارت تجار و اتاق بازرگانی است و از نظرات اتاق‌های بازرگانی، اتاق های مشترک و بخش خصوصی برای نقشه راه استفاده می‌کنیم.

به گزارش اینپیا به نقل از شاتا، علیرضا پیمان پاک در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: ما به عنوان دولت پشتیبانی های لازم را به خصوص در حوزه زیرساخت‌ها برای اجرای کامل نقشه انجام خواهیم داد.

مسیر جدید ترانزیت به ارمنستان را فعال کردیم

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل دریایی، ۶ خط کشتیرانی راه اندازی خواهیم کرد، گفت: مسیر جدید ترانزیت به ارمنستان را با کمک تجار کشورمان فعال کردیم و در آستارا کارگروه و کمیته ویژه برای توسعه صادرات تشکیل دادیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه حل مسائل مالی توسعه صادرات را در دستور کار داریم، اضافه کرد: کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم و در ونزوئلا نیز این کد فعال خواهد شد.

پیمان پاک با بیان اینکه اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت را در دستور کار داریم، بیان کرد: آیین نامه انتخاب رایزن ها را اصلاح نموده و شبکه رایزن ها را با بخش خصوصی و کارمند های محلی فعال خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: ساختار صندوق توسعه تجارت را نیز اصلاح خواهیم کرد و قراردادهای پویا برای صندوق بسته خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه از نظرات اتاق‌های بازرگانی، اتاق های مشترک و بخش خصوصی برای نقشه راه استفاده می‌کنیم، گفت: برنامه‌ها مبتنی بر نظارت تجار و اتاق بازرگانی است.

پیمان پاک با بیان اینکه نهایی شدن پیمان اوراسیا را به صورت جدی دنبال می‌کنیم، گفت: این موضوع باید در ۶ ماه کاری عملیاتی شود.